ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (น้ำมันเหลือง, ยาหม่อง, ยาดม, พิมเสนน้ำ)

สอนโดย อ.พีรษา อริยเวชกุล
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 30-31 มีนาคม 2562
ราคา 3,000 บาท

สนใจติดต่อ มติชนอคาเดมี   Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105
 line : @matichonacademy

 

ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อ ความไว้วางใจ ว่าสมุนไพรปลอดภัยในการใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยลืมคิดไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ย่อมมีทั้งด้านบวกและด้านลบ ควบคู่กันไปเสมอ สมุนไพรเองถ้าใช้อย่างขาดความรู้ ใช้ไม่ถูกต้องก็ทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายได้เช่นกัน ดังนั้น จึงนำข้อดีและข้อเสียของการใช้ยาสมุนไพรมาฝากกัน เพื่อที่จะสามารถนำไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้สมุนไพรในการรักษาต่อไป ทางศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชนจึงเห็นเป็นเรื่องดีเลยได้เปิดสอนหลักสูตร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยสอน 4 ตัวหลักๆ เลยคือ น้ำมันเหลือง, ยาหม่อง, ยาดม และพิมเสนน้ำ เป็นต้น หลักสูตรใหม่ห้ามพลาดกันนะคะ

แนวทางการเรียนการสอน
– แนะนำวัสดุอุปกรณ์
– แนะนำวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
– สรรพคุณสมุนไพร รูป รส กลิ่น สี และชื่อสมุนไพร
– สรรพคุณสารเคมีต่างๆ เช่น พิมเสน การบูร เมนทอล ฯลฯ
– การหุงน้ำมันสมุนไพร ประเภทน้ำมันที่ใช้ สัดส่วนสมุนไพรทั้งสดและแห้ง
– วิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้มีคุณภาพดี
– เตรียม ชั่งและหั่นสมุนไพร และชั่งพิมเสน การบูร เมนทอล ตวงน้ำมัน
– ปฏิบัติการหุงน้ำมันเหลือง ผสมปรุงแต่งกลิ่น ใส่บรรจุภัณฑ์ และทดลองใช้
– ข้อควรระวังในเทคนิค การเตรียมพืชสมุนไพรในการทำผลิตภัณฑ์
– ปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์ ยาหม่อง ยาสมุนไพร และพิมเสนน้ำ
– ปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์ยาหม่อง
– ปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร
– ปฏิบัติทำผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำ
– ซักถามตอบข้อสงสัย


บทความก่อนหน้านี้เปิดสูตร: “บานอฟฟี่พาย” ชื่อหรูอย่างนี้ ทำไม่ยากนะเธอ!
บทความถัดไปต่อขนตาธรรมชาติ 6D