Craftwork งานฝีมือ

กระเป๋ากระจูดปักริบบิ้น

จะเริ่มในอีก 32 วัน
ระยะเวลาเรียน 29 มี.ค. 2563
จำนวนวัน 1
ติดต่อได้ที่

Tel : 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124

Mobile : 08-2993-9097, 08-2993-9105

สถานที่เรียน ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน
สอนโดย
อ.อรนุช กุยโกมุท

1,800 บาท / คน

จองเลย

การจักสาน คืองานหัตถกรรมอย่างหนึ่ง นับเป็นงานฝีมือที่คนไทยทำกันมาช้านาน เป็นการนำวัสดุขนาดเล็กมาขัด หรือสานกันจนเป็นชิ้นงาน เช่น เสื่อ ตะกร้า กระเป๋า ตะกร้อ เป็นต้น อย่างทางภาคใต้ของไทยเอง มีชาวบ้านซึมซับการสานกระจูดมาแต่โบราณ

สำหรับกระจูดเป็นพันธุ์ไม้จำพวก “กก” มีลักษณะลำต้นกลมสีเขียวอ่อน สูงประมาณ 1-2 เมตร ออกดอกเป็นกระจุก นิยมนำไปผึ่งแดดให้แห้งสนิทแล้วสานเป็นเสื่อกระจูด พบมากในพื้นที่ป่าพรุของตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งต้นกระจูดคุณภาพดี สวย เหนียว และทน

โดยกลุ่มชาวบ้านที่ตำบลเคร็ง มักนำกระจูดมาจักสานเป็นของใช้สอยในครัวเรือน เป็นวิถีการดำรงชีวิตมาตั้งแต่อดีต เป็นภูมิปัญญาของคนเคร็งที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นปู่ย่าตายาย สู่รุ่นลูกหลานจนถึงปัจจุบัน

  • สอนทฤษฎี ควบคู่การปฏิบัติ การทำกระเป๋ากระจูดปักริบบิ้น
  • แนะนำวัสดุอุปกรณ์และการเลือกใช้งานให้เหมาะสม
  • แนะนำแหล่งซื้อขายวัสดุอุปกรณ์
  • เรียนรู้การคำนวณราคาต้นทุน กำไร การตลาด และการลงลุน
  • เรียนรู้เทคนิคการวางลวดลายลงบนวัสดุที่ใช้ปักริบบิ้น
  • สาธิตและฝึกปฏิบัติวางลวดลายลงบนวัสดุ
  • สาธิตและฝึกปฏิบัติ ปักดอกไม้ กลีบดอก กลีบเลี้ยง ใบไม้ และก้านดอก
  • สาธิตและฝึกปฏิบัติ การแก้งาน การรื้อชิ้นงาน การเก็บงานให้เรียบร้อย
  • สรุปการเรียนการสอน และตอบปัญหาข้อสงสัย

1.สมัครเรียนผ่านช่องทางแชตเฟซบุ๊กหรือไลน์
แจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรติดต่อกลับ

2.สมัครเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ 0-2954-3977-84 ต่อ 2115, 2116, 2123, 2124
หรือ 08-2993-9097, 08-2993-9105

3.คลิกกรอกแบบฟอร์มสมัครเรียนได้ที่นี่ https://forms.gle/XxYFZXWqok7kiH3T6

หลังจากสมัคร เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระเงินในวันใกล้เรียนอีกครั้ง
*กรณีต้องการเลื่อนหรือยกเลิกคอร์สเรียน ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 วัน ในกรณีที่ชำระเงินค่าเรียนเข้ามาแล้ว ไม่มาเรียนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางศูนย์อาชีพฯ ขออนุญาตตัดสิทธิ์การเรียนทุกกรณี
*ทางศูยน์อาชีพฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม