ซ่อมเกียร์อัตโนมัติ

หลักสูตร ซ่อมเกียร์อัตโนมัติ

สอนโดย อ.วิสรัส เอี่ยมประชา

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09:00 - 17:00 น.

 

 

ราคา 8,500 บาท 


 

 

 

ซ่อมเกียร์อัตโนมัติ ประเทศไทยมีรถยนต์ใช้งานกว่า 10 ล้านคันและเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์เป็นอันดับที่ 10 ของโลก เป็นที่น่าเสียดายว่า การให้บริการหลังการขาย หรืองานซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์โดยเฉพาะอุปกรณ์ส่งกำลังสลับซับซ้อนอย่างเช่นระบบเกียร์อัตโนมัติ ยังไม่มีหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันการศึกษาหรือภาคเอกชนใด ที่ให้ความรู้อย่างเป็นวิชาการและเป็นที่น่าเชื่อถือได้อย่างจริงจังเลย ตลอดจนหลักการซ่อมเครื่องมือ ตำราคู่มือการซ่อม ไม่มีการอบรมสอน แนะนำ ยังไม่มีสถาบันใดในประเทศที่ดำเนินการในเรื่องนี้เช่นกัน จึงทำให้ไม่เกิดการพัฒนาความรู้ในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ช่างที่ทำงานซ่อมเกียร์อัตโนมัติในบ้านเราจึงขาดความรู้ที่ถูกต้องในการทำงาน เป็นการทดลองทำ ลองผิดลองถูกมาโดยตลอด จนเกิดความเข้าใจเอาเองว่าเกียร์อัตโนมัตินั้นซ่อมไม่ได้ หรือซ่อมแล้วไม่จบ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง สถาบันฯ แห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาศึกษาปัญหาการซ่อมเกียร์อัตโนมัติอย่างถูกต้อง และเป็นระบบ ตั้งแต่การสร้างความเข้าใจพื้นฐานที่สุด การศึกษาคู่มือการซ่อม การใช้เครื่องมือพิเศษการแนะนำแหล่งจัดหาอะไหล่ มาเปลี่ยนอย่างถูกต้อง การแนะนำการคิดราคาที่เหมาะสม รวมไปถึงการใช้งานและการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง

 

จุดเด่นของหลักสูตร 
     การใช้วิศวกรเครื่องกล ระดับวุฒิวิศวกรเครื่องกล และทีมช่างที่มีประสบการณ์พร้อมโดยวิทยากรเป็นผู้ที่มีความชำนาญในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและระบบควบคุมที่มีประสบการณ์ในการทำงานกว่า 32 ปี และอยู่ในวงการซ่อมเกียร์อัตโนมัติ ผ่านการอบรมศึกษาดูงานทั้งในยุโรปและอเมริกามาแล้ว และเป็นผู้บุกเบิก ธุรกิจการเปิดอู่ซ่อมเกียร์อัตโนมัติโดยเฉพาะในประเทศมานานกว่า 18 ปี เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้วยตัวเอง จึงเชื่อมั่นได้ว่าท่านจะได้ความรู้อย่างที่ไม่สามารถหาที่ไหนได้ในประเทศมาก่อน 

 

หลักสูตร ซ่อมเกียร์อัตโนมัติ
วันแรก

1.เรียนรู้ระบบส่งกำลัง

     1.1 แรงบิดสัมพันธ์กับความเร็วรอบและอัตราทด
     1.2 ระบบไฮโดรลิค
2.เรียนรู้พื้นฐานเกียร์อัตโนมัติ
     2.1 หลักการทำงาน
     2.2 ทอร์คคอนเวอร์เตอร์
     2.3 ระบบเกียร์ ระบบไฮโดรลิค
     2.4 ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม
     2.5 ระบบเกียร์รูปแบบใหม่
3.เรียนรู้ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาพร้อมการแก้ไข
     3.1 ปัญหาทั่วไปและการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น
     3.2 การวิเคราะห์ปัญหาที่สลับซับซ้อน
     3.3 เครื่องมือพิเศษ ในการซ่อมเกียร์อัตโนมัติ
     3.4 การประเมินความเสียหาย ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการซ่อม
4.เรียนรู้การใช้งานและการบำรุงรักษา
     4.1 น้ำมันเกียร์ การเลือกใช้สารปรับปรุงคุณภาพ
     4.2 ความร้อนเป็นตัวทำลายเกียร์อัตโนมัติ
     4.3 คำถามที่ถามบ่อยและคำตอบ

5.เรียนรู้การใช้งานและการบำรุงรักษา

     5.1 งานซ่อมใหญ่เกียร์อัตโนมัติ
     5.2 งานซ่อมใหญ่ทอร์คคอนเวอร์เตอร์
     5.3 งานซ่อมใหญ่วาว์ลบอดี้
6.เรียนรู้ตารางรหัสเกียร์อัตโนมัติ

      

วันที่สอง

1.พื้นฐานเกียร์อัตโนมัติ ศึกษาชิ้นงานจริง พร้อมแนะนำการถอดประกอบ
     1.1 หลักการทำงาน
     1.2 ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ แนะนำชิ้นส่วน การเปลี่ยนอะไหล่ภายใน
     1.3 ระบบเกียร์ เพนนิทารี CVT คลัทช์ เบรค และชิ้นส่วนที่สำคัญ
     1.4 ระบบไฮโดรลิค ศึกษากลไกการทำงาน วาว์ลบอดี้
     1.5 ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุม การศึกษาภายในและการทำงาน
     1.6 ระบบเกียร์รูปแบบใหม่ CVT, Dual clutch
2.ปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาพร้อมการแก้ไข
     2.1 ปัญหาทั่วไปและการวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น
     2.2 การวิเคราะห์ปัญหาที่สลับซับซ้อนศึกษาตรวจสอบการรั่ว การสึกหรอ ชิ้นงานจริง
     2.3 เครื่องมือพิเศษในการซ่อมเกียร์อัตโนมัติ การใช้ Scan Tools ในการตรวจสอบ
     2.4 การประเมินตวามเสียหาย ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการซ่อม ศึกษาอะไหล่และแนะนำแหล่งที่มาของอะไหล่
3.การซ่อมใหญ่และงานซ่อมแบบทดแทน

     3.1 งานซ่อมใหญ่เกียร์อัตโนมัติ แนะนำระบบการทำงานซ่อมอย่างถูกต้อง

     3.2 งานซ่อมใหญ่ทอร์คคอนเวอร์เตอร์แนะนำการทำงานที่ถูกต้อง
     3.3 งานซ่อมใหญ่วาว์ลบอดี้ แนะนำการทำงานที่ถูกต้อง