เลี่ยมพระกันน้ำและเลี่ยมพระลอยองค์

หลักสูตร เลี่ยมพระกันน้ำและเลี่ยมพระลอยองค์

สอนโดย อ.เจษฎา  ม่วงเจริญ

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 09:00 - 17:00 น.

 

0an1-02.jpg

ราคา 3,210 บาทเลี่ยมพระกันน้ำและเลี่ยมพระลอยองค์

       ในอดีตผู้ที่สนใจเกี่ยวกับพระเครื่องหรือวัตถุมงคลนั้นมีเพียงแค่กลุ่มเล็กๆ และผู้ที่สนใจส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ชาย หรือผู้สูงอายุ แต่ในปัจจุบันนี้กลุ่มวัยรุ่น วัยทำงานเริ่มสนใจสะสมพระเครื่องหรือวัตถุมงคลมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้จากช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กระแสของนักสะสมรุ่นใหม่ๆ นั้นมีมากจริงๆ แต่ช่างรับเลี่ยมกรอบพระและวัตถุมงคลนั้นมีไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงได้เปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน

 

งานช่าง/งานฝีมือ

- เลี่ยมพระกันน้ำ

- เลี่ยมพระลอยองค์


เทคนิค

วันแรก

เลี่ยมพระกันน้ำ

- เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้เลี่ยมพระ และการใช้งาน

- สาธิตและปฏิบัติเลี่ยมกรอบพระกันน้ำ 

- การทำบล็อกกดฝาหน้า-ฝาหลัง แกนล็อค และบล็อกในตัว 

- การทำบล็อกตัวผู้ บล็อกตัวเมีย ฝาปิดหน้า และฝาปิดหลัง 

- การเชื่อมประสานชิ้นงาน 

- การทำฝานูนหน้า-นูนหลัง 

- การเจียรแต่ง และขัดเงาชิ้นงานให้เรียบเนียน

 

วันที่สอง

เลี่ยมพระลอยองค์

- สาธิตและฝึกปฏิบัติการเลี่ยมพระลอยองค์

- การทำบล็อกตัวผู้ บล็อกตัวเมีย

- การทำฝาปิดหน้า และฝาปิดหลัง

- การทำแกนล็อค

- การเชื่อมประสานชิ้นงาน

- การทำฝานูน หน้า-หลัง

- การเจียรแต่ง และขัดเงา

 

0an1-02.jpg 0an1-02.jpg 0an1-02.jpg

 

0an1-02.jpg 0an1-02.jpg 0an1-02.jpg