ไฮโดรโปนิกส์ผักเงินล้าน

 หลักสูตร ไฮโดรโปนิกส์ผักเงินล้าน

สอนโดย อ.ปกรณ์ พิสุทธิ์ชาน

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

เวลา 09:00 - 16:00 น.

 

0an1-02.jpg

ราคา 2,140 บาทไฮโดรโปนิกส์ผักเงินล้าน

         เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ ในดิน ทำให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร ปัจจุบันนี้มีเทคนิคในการปลูกพืชแบบไร้ดินหลายแบบด้วยกัน

ใครอยากรู้เทคนิคในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์รีบจองด่วนเลยยยย

 

งานช่าง/งานฝีมือ

- ไฮโดรโปนิกส์


เทคนิค

วันแรก

- เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูก 

- เรียนรู้องค์ประกอบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน และสิ่งที่พืชต้องการ 

- เรียนรู้ระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินรูปแบบต่างๆ (ระบบ NFT, ระบบ DRFT, ระบบเติมอากาศ) 

- เรียนรู้การทำการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย


วันที่สอง

- ไปชมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ที่บางขุนเทียน

 

alt  alt

 

alt  alt