ทัวร์ “หนาวสุดในสยาม ชมดอกไม้งามภูเรือ” ภูเรือ จ.เลย (3 วัน 2 คืน)

ร่วมเดินทางรับลม ชมทะเลหมอกเมืองหนาวกับ ทัวร์ "หนาวสุดในสยาม ชมดอกไม้งามภูเรือ" ภูเรือ จ.เลย (3 วัน 2 คืน)

วันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 

วิทยากร : คุณทวีศักดิ์ ชัยเรืองยศ 

ราคา 7,500 บาท