เพิ่มรอบ ทัวร์ “ยลนครเกาะแกร์ แลปราสาทเขาพระวิหาร ” ประเทศกัมพูชา (3 วัน 2 คืน)

เพิ่มรอบ 2 ทัวร์ "ยลนครเกาะแกร์ แลปราสาทเขาพระวิหาร" ประเทศกัมพูชา ร่วมเดินทางเปิดประวัติเมืองเก่าของอาณาจักรขอมที่มีปราสาทเป็นทรงปิรามิด ชมบรรยากาศประวัติศาสตร์ทัวร์เราใน ราคาเพียงท่านละ ราคา 22,000 บาท  

วันที่ 21- 23 ตุลาคม 2560 นี้ แล้วพบกันนะคะ