ร้อยมาลัยและประดิษฐ์ดอกไม้สด (ลด 20%)

 หลักสูตร ร้อยมาลัยและประดิษฐ์ดอกไม้สด

สอนโดย อ.ศุภลักษณ์  ทับทวี

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 16-17 กันยายน 2560

เวลา 09:00 - 16:00 น.

 

0an1-02.jpg

ราคา 3,210 บาทร้อยมาลัยและประดิษฐ์ดอกไม้สด

          หลักสูตรการร้อยมาลัยดอกไม้สด มาลัย หมายถึง การนำดอกไม้ กลีบดอกไม้ ใบไม้และส่วนต่างๆ ของดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง มีลักษณะต่างๆ กันมากมายหลายแบบ ตั้งแต่แบบดั้งเดิมจนถึงแบบสมัยใหม่ เฉพาะในยุคต้นๆ แต่ในปัจจุบันมิใช่เพียงแค่ดอกไม้เท่านั้น ช่างดอกไม้ได้นำเอาส่วนต่างๆ ของดอกไม้และใบไม้ มาพับจับจีบก่อนร้อยกรอง บางชนิดต้องตัดขนาดกลีบดอกไม้ ใบไม้ก่อนพับจับจีบ บางชนิดร้อยได้ทั้งดอก เนื่องจากมีดอกขนาดเล็ก การร้อยดอกไม้ต้องใช้เข็มมาลัย คือ เข็มขนาดยาว เมื่อร้อยได้ยาวเต็มเข็มแล้วต้องรูดออกใส่ด้าย บางพวงต้องใช้มากกว่าหนึ่งเข็ม เมื่อได้ยาวพอจึงผูกเป็นวงกลม บางพวงผูกกับมาลัยเป็นรูปทรงอื่น เช่น มาลัยซีก มาลัยแบน หรือมาลัยกลมแต่ดอกไม้ต่างชนิดกัน ทำให้เกิดรูปทรงแตกต่างกัน

 

งานช่าง/งานฝีมือ

- การร้อยมาลัย


เทคนิค

- อธิบายวิธีการเลือกซื้อวัสดุและอุปกรณ์

- การเตรียมดอกไม้และวิธีการร้อยพวงมาลัย

- การเก็บรักษาผลงาน

     แบบที่ 1 ร้อยพวงมาลัยกลมดอกมะลิ 

     แบบที่ 2 ร้อยพวงมาลัยชำร่วยดอกรัก

     แบบที่ 3 ร้อยพวงมาลัยชำร่วยเกลียวดอกบานไม่รู้โรย

     แบบที่ 4 พานพุ่มดอกไม้สด สำหรับสักการะพระรัตนตรัย

     แบบที่ 5 ร้อยมาลัยตัวกระแตเกาะกิ่งแก้ว

- สรุปการเรียนและตอบปัญหาข้อสงสัย


0an1-02.jpg 0an1-02.jpg 

 

0an1-02.jpg 0an1-02.jpg 0an1-02.jpg