พับดอกบัว 20 แบบและจัดช่อ

 หลักสูตร พับดอกบัว 20 แบบและจัดช่อ

สอนโดย อ.ศิริภัสสร โชควศิน

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560

เวลา 09:00 - 16:00 น.

 

0an1-02.jpg

ราคา 1,605 บาทพับดอกบัว 20 แบบและจัดช่อ

      ดอกบัว เป็นดอกไม้พุทธบูชาที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี การนำดอกบัวมาพับ คลี่ ม้วน หรือจับจีบจึงถือเป็นการสร้างความแปลกใหม่ แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมๆ และเพิ่มความน่าสนใจให้แก่ดอกบัวมากยิ่งขึ้น ศิลปะการพับดอกบัว จึงมีการพับดอกบัวในรูปแบบต่างๆ ที่มีความหลากหลายถึง 20 แบบ อาทิ กลีบมรกต กลีบดาวกระจาย กลีบตรีรัตน์ กลีบรัตนมณี กลีบมะลิ กลับสุวรรณี ฯลฯ 

 

งานช่าง/งานฝีมือ

- การพับดอกบัวสามเหลี่ยม

- การพับดอกบัวดาวกระจาย

- การพับดอกบัวพิกุล

- การพับดอกบัวมะลิ

- การพับดอกบัวกุหลาบ

- การพับดอกบัวตรีรัตน์

- การพับดอกบัวมรกต

- การพับดอกบัววิมลนาฏ

- การพับดอกบัวกมลฉัตร

- การพับดอกบัวบานชื่น

- การพับดอกบัวเดือนฉาย

- การพับดอกบัวรัตนมณี

- การพับดอกบัวกังหัน

- การพับดอกบัวแววมยุรา

- การพับดอกบัวกุหลาบม้วน

- การพับดอกบัวหัวเปิด

- การพับดอกบัวพุดตาน

- การพับดอกบัวนมสาว 

- การพับดอกบัวสุวรรณี

- การพับดอกบัวสุโขทัย

 

เทคนิค

- แนะนำวัสดุอุปกรณ์

- แนะนำวิธีการเลือกซื้อดอกบัว

- แหล่งซื้อแหล่งขายวัสดุอุปกรณ์

- พับดอกบัวแบบต่างๆ 12 แบบ สามเหลี่ยม, ดาวกระจาย, พิกุล, มะลิ, กุหลาบ, ตรีรัตน์, กลีบมรกต, วิมลนาฏ, กมลฉัตร, บานชื่น, เดือนฉาย, รัตนมณี

- พับดอกบัวแบบต่างๆ ต่อ 8 แบบ กังหัน, แววมยุรา, กุหลาบม้วน, บัวเปิด, พุดตาน, นมสาว, สุวรรณี, สุโขทัย

- วิธีนำดอกบัวเข้าช่อ

- สรุปการเรียนการสอน


0an1-02.jpg 0an1-02.jpg 0an1-02.jpg