ช่างแอร์บ้าน

 หลักสูตร ช่างแอร์บ้าน

สอนโดย อ.ครรชิต  ป้อทองคำ

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21 - 22 ตุลาคม 2560

เวลา 09:00 - 16:00 น.

 

0an1-02.jpg

ราคา 3,210 บาทช่างแอร์บ้าน

         การปรับอากาศ เป็นสาขางานหนึ่งซึ่งอาศัยการทำความเย็นมาประยุกต์ใช้มากที่สุด โดยจะทำงานร่วมกับระบบควบคุมความชื้น การกรองอากาศ การทำให้อากาศหมุนเวียน การระบายอากาศ เพื่อความสุขสบายของคน เช่นที่ในเครื่องปรับอากาศทั่วไปหรืองานปรับอากาศที่ใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานทอผ้า โรงพิมพ์ โรงงานผลิตกระดาษ โรงงานผลิตยา ที่อยู่อาศัย เป็นต้น

ใครอยากรู้เทคนิคในการซ่อมแอร์ หรือสามารถนำไปประกอบธุรกิจได้สบายเลย...

 

งานช่าง/งานฝีมือ

- ช่างแอร์


เทคนิค

วันแรก

- แนะนำภาพรวมอาชีพ และโอกาสธุรกิจงานช่างแอร์บ้าน 

- แนะนำวัสดุอุปกรณ์ และการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม 

- เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำความเย็น

- ทฤษฎีวงจรน้ำยา 

- ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า


วันที่สอง

- ฝึกปฏิบัติการตัดท่อ ดัดท่อ ขยายท่อและการเชื่อมท่อแอร์ 

- ฝึกติดตั้งแอร์บ้าน 

- ฝึกล้างแอร์บ้าน 

- ฝึกตรวจเช็คระบบน้ำยาแอร์ เติมน้ำยาแอร์ 

- ตรวจเช็คระบบการทำงานของแอร์เพื่อบำรุงรักษาเบื้องต้น

 

0an1-02.jpg 0an1-02.jpg 0an1-02.jpg

 

0an1-02.jpg 0an1-02.jpg 0an1-02.jpg