ช่างไฟฟ้า

หลักสูตร ช่างไฟฟ้า (2 วัน)

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.

ราคา 3,210 บาท

 

alt

 


            ช่างไฟฟ้า เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญในการซ่อมแซม ปรับปรุง ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งภายใน ภายนอกอาคาร สอนโดย อ.ครรชิต ป้อทองคำ เป็นหลักสูตร 2 วัน โดยวันแรกเรียนรู้กันตั้งแต่ทฤษฎีไปจนถึงปฏิบัติ งัด แงะ แกะ ออกมาให้ได้ดูกันให้คลายสงสัย และยังสอนหลักการช่างไฟฟ้า เจาะลึกวงจรไฟฟ้า งานเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย, งานเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสายไฟฟ้า, งานติดตั้งและต่อวงจรไฟฟ้าสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า, งานต่อตัวนำแบบต่างๆ งานตรวจสอบการทำงานของวงจรไฟฟ้า วันนี้อาจารย์มาสอนให้ผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้กันอย่างจุใจ ใครที่อยากเรียนแต่ทำไม่เป็นเลยมาเรียนกับทางศูนย์อาชีพเรามั่นใจได้ว่าผู้ที่มาเรียนทำเป็นแน่นอนและยังสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจของตนเองได้อีกด้วยบอกเลยว่าคุ้มสุดๆ...

รายละเอียดหลักสูตร

***วันแรก***

- แนะนำภาพรวมของอาชีพ โอกาสทางการตลาด

- เรียนรู้การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้า

- เรียนรู้ระบบไฟฟ้า ระบบ 1 เฟส และระบบ 3 เฟส 

- เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์งานไฟฟ้า และการเลือกใช้งานให้เหมาะสม

- เรียนรู้การคำนวณการใช้ไฟฟ้า ขนาดสายไฟและการเลือกใช้

- เรียนรู้วงจรไฟฟ้า การเดินสายไฟ  การติดตั้งอุปกรณ์ ปลั๊ก สวิทช์ และหลอดไฟ 

- เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การเชื่อมต่อสายไฟ การต่อสายไฟเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ฝึกปฏิบัติการเดินสายไฟด้วยการตีกิ๊บ และเทคนิคต่างๆ

- ฝึกปฏิบัติต่อวงจรไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทช์ หลอดไฟ

 

***วันที่สอง***

- เรียนรู้การเดินท่อร้อยสายไฟ (ชมวิดีโอ)

- เรียนรู้และสาธิตการดัดท่อร้อยสายไฟชนิดต่างๆ

- เรียนรู้และสาธิตการติดตั้งท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์

- ฝึกปฏิบัติดัดท่อชนิดต่างๆ

- ฝึกปฏิบัติเดินสายไฟฟ้า ร้อยสายไฟฟ้า เข้าตู้โหลดฯ ปลั๊ก สวิทช์ หลอดไฟ

- ฝึกปฏิบัติการตรวจเช็คปลั๊ก สวิทช์ หลอดไฟ และการทดสอบเบรกเกอร์ชนิดต่างๆ

- เรียนรู้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน และข้อควรระวังในการใช้งาน

alt


 

altalt