ช่างแอร์บ้าน

หลักสูตร ช่างแอร์บ้าน

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 สิงหาคม 2560 เวลา 09:00 - 16:00 น.

***ราคา 3,210 บาท***

 

alt

 


               ปัจจุบันเรื่องแอร์บ้านมักมีปัญหายอดฮิตกันเยอะพอสมควร ทางศูนย์อาชีพฯ มติชนเราเลยเปิดหลักสูตร ช่างแอร์บ้านขึ้น จะมีอบรมทฤษฎี หลักการทำงานของแอร์ และลงมือปฏิบัติขั้นตอนการติดตั้ง ซ่อม ล้างแอร์ สอนโดย อ.ครรชิต ป้อทองคำ และยังนำไปใช้งานได้จริงหรือนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาฝีมือของตนเองได้อีกด้วย นอกจากนี้คนที่มองหาธุรกิจไปประกอบอาชีพเราแนะนำหลักสูตรนี้เลยถือได้ว่าหลังจากการเปิดหลักสูตรนี้ทางเราได้การตอบรับจากผู้ที่สนใจกับหลักสูตรนี้ดีมาก คนเข้ามาเรียนแน่นทุกครั้งที่เปิดหลักสูตรนี้...

รายละเอียดหลักสูตร

***วันแรก***

- แนะนำภาพรวมอาชีพ และโอกาสธุรกิจงานช่างแอร์บ้าน

- แนะนำวัสดุอุปกรณ์ และการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม

- เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำความเย็น

- ทฤษฎีวงจรน้ำยา

- ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

- ชม VCD การติดตั้งแอร์ และการบำรุงรักษาแอร์บ้าน

***วันที่สอง***

- ฝึกปฏิบัติการตัดท่อ ดัดท่อ ขยายท่อและการเชื่อมท่อแอร์

- ฝึกติดตั้งแอร์บ้าน

- ฝึกล้างแอร์บ้าน

- ฝึกตรวจเช็คระบบน้ำยาแอร์ เติมน้ำยาแอร์

- ตรวจเช็คระบบการทำงานของแอร์เพื่อบำรุงรักษาเบื้องต้น

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt